Nejčastější dotazy

Obsah rubriky nejčastejších dotazů.

Kliknutím na otázku se Vám zobrazí její rozvedení a odpověď.

 • Kolik skautování stojí a kdy se platí?
 • Když máme zaplacený příspěvek na celý rok, musím platit výpravy, či jiné akce?
 • Kolik času mi zabere skautování a co je to vůbec skauting?
 • Jak fungují družiny a kdo je to rádce a podrádce?
 • Jak se přihlásím na výpravu?
 • Bodování a jak omluvit neúčast?

 • Kdy se platí a kolik stojí skautování?

  Členství pro jednoho člena činí na rok 550,-. Dva sourozenci ve středisku (tedy i v 30dBo) platí 1000,-, tři platí dohromady 1500,-. Příspěvky se splácejí do konce kalendářního roku a hradí členství po celý kalendářní rok. Nováčci, kteří k nám nastoupí na začátku školního roku, platí registraci na půl rok (září - prosinec) a částka činní 250,- . Příspěvky se posílají na bankovní účet střediska: 215180811/0300.. Jako variabilní symbol napište 94 a datum narození (např.: když budete mít datum narození 25. března 1997  tak variabilní symbol bude 9425031997). Příspěvky hradí pojištění pro člena na skautských akcích, hradí se z něj elektřina, topení, a vybavení klubovny.
  V ceně je zahrnutý i skautský časopis, který chodí 5x do roka na vaši uvedenou adresu na přihlášce do skautu. Skautské časopisy se rozdělují na následující kategorie:

  • Ben Já Mína - pro benjamínky (5 - 7 let)
  • Světýlko - pro vlčata a světlušky (5 - 10 let)
  • Skaut - pro skauty a skautky (11 - 15 let)
  • Roverský kmen - roveři a rangers (16 - 24 let)

  Bliží informace o časopisech naleznete zde.

  Zpět nahoru na obsah


  Když máme zaplacený příspěvek na celý rok, musím platit výpravy, či jiné akce?

  Ano! Jednodenní akce jako jsou třeba výlety, divadla, či jiné akce -> se platí zvlášť a cena se pohybuje většinou kolem 50 – 100,- Kč. Více denní výpravy se cenově pohybují okolo 300 – 500,- Kč. Cenu vždy ovlivňuje místo a délka výpravy. Některé výpravy bývají i dotované střediskem, například výpravu o podzimních prázdninách, jako jednu z největších výprav roku.  Výpravy či jiné akce se vždy platí na srazu před odjezdem!!

  Zpět nahoru na obsah


  Kolik času mi zabere skautování a co je to vůbec skauting?

  Schůzky probíhají po celý školní rok a to vždy jednou týdne. Dále bývá přibližně jednou měsíčně vícedenní výprava (obvykle třídenní). Během letních prázdnin organizujeme tábor, který trvá pro skauty tři týdny a pro vlčata dva.

  Do skautu se nechodí jenom na družinové schůzky!! Skauting, to jsou dvě základní věci – jednak parta lidí, přátel a kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. A pobyt v přírodě je jedním ze základních výchovných prostředků skautingu.

  Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat.

  Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč.

  Skauting je příležitost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnosti.

  Ve skautingu si člověk sáhne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem…

  Skauting staví před člověka příležitosti:

 • Být členem týmu, mít kamarády
 • Prožívat život naplno, žít dynamicky, aktivně, zábavně, zajímavě
 • Rozvíjet se, růst
 • Pomáhat světu kolem sebe k rozvoji
 • Hledat směr pro svůj život
 • Zpět nahoru na obsah


  Jak fungují družiny a kdo je to rádce a podrádce?

  Rádce je vedoucí své družiny, který absolvoval rádcovský kurz a je plně schopný ji vést. Každý rádce má přidělenou svoji družinu (Čápi, Káňata, Rysi a Vlci) a pravidelně se jednou týdně scházejí na klubovně nebo plánují činnost i mimo klubovnu. Většinou 2x do roka podnikají i družinové výpravy buď na jeden den nebo na celý víkend. Podrádce je v podstatě pravou rukou rádce. Plánuje s ním program na družinovku, popřípadě ho zastupuje na oddílových radách či na družinovkách.

  Rozpis družinových schůzek naleznete zde

  Zpět nahoru na obsah


  Jak se přihlásím na výpravu?

  Na každou výpravu je vypsána pozvánka v našem oddílovém časopisu ČáryVlka a taky na úvodnu našeho webu. U pozvánky je vždy uvedeno, který člen/členové z vedení/rádců výpravu povedou (tzv. garant/i akce). U pozvánky na webu je také vždy odkaz na registrační formulář, který vyplníte a tím se na akci přihlásíte. V případě, že po přihlášení na akci se nemůže Váš syn z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, kontaktujte vždy garanta výpravy!

  Zpět nahoru na obsah


  Bodování a jak se omluvit neúčast?

  V průběhu měsíce kluci sbírají body (za účast na družinovce, výletu, výpravy) Za uplynulý měsíc jsou body sečteny a výsledky slavnostně vyhlášeny každou první středu v měsíci na oddílové schůzce. V tomto odkazu je přehled činností, za které lze body získat. Najdete tam i seznam věcí, které se nosí na schůzku.

  Body se dají i získat za omluvení své nepřítomnosti.
  V případě, že se Váš syn nemůže zúčastnit schůzky, výletu, výpravy či jiné akce stačí napsat rádcovi družiny do které chodí a to buď prostřednictvím SMS nebo emailu. Kontakty na vedení a na rádce oddílu naleznete zde.

  Zpět nahoru na obsah