O nás

Historie

94. brněnský skautský oddíl byl založen v roce 1946 Mirkem Klepáčem. V roce 1948 byl skauting v Československu zakázán. V roce 1968 byl obnoven na necelé dva roky, po kterých přišla doba normalizace. Náš oddíl funguje nepřetržitě od svého založení do současnosti díky tajné činnosti v době totality.


Vedení oddílu

1990 – 1997 Čert
1997 – 2002 Permon
2002 - 2005 Permoník a Vilém
2005 - 2008 Štěpán a Bíďa
2008 - 2011 Radek
2011 - 2015 Sysel a Pepek
2015 - 2017 Boro a Desert
od roku 2017 Boro a Jura


Proč?

Smyslem naší činnosti je výchova mladých lidí. Využíváme k tomu propracovaného výchovného systému, který je založen na dobrovolnosti. Cílem naší práce je rozvíjet osobnost každého člena, podporovat jej v jeho zálibách a dovednostech a dát mu možnost smysluplného využití volného času. Všichni činovníci pracují pro oddíl při studiu nebo při zaměstnání bez nároku na finanční odměnu.