Termíny družinových schůzek skautů na šk. r. 2017/2018

V našem oddíle máme dvě družiny skautů (Rysi a Vlci) a dvě družiny vlčat (Čápi a Káňata). Schůzky vedou zkušení a kvalifikování rádci, kteří prošli kurzy zaměřené na výchovu a rozvoj dětí.

Družinové schůzky probíhají pravidelně jednou týdně na naší klubovně, dle rozpisu na této straně. V týdnu, kdy je oddílová schůzka, (probíha první středu v měsíci) se družinové schůzky nekonají.

Na každé schůzce probíhá bodování, kde se hodnotí, jestli máte všechny věci a jestli jste přišli včas na schůzku. Na konci měsíce se body sečtou a na oddílovce následující měsíc se vyhlásí celkové pořadí. Jaké věci na schůzku se nosí a na jakém místě jsi se vlastně umístil za uplynulý měsíc se dozvíš právě zde!


RYSI (Středa 17.00 - 19.00)

Družinový pokřik:
Rysi dobří skauti jsou,
rozvíjejí duši svou.
Síla rysa v každém z nich,
hrdost nosí v srdcích svých.
Hurá zdar, hurá zdar, hurá zdar!

Kontakt na rádce

Jakub Hovězák - Čtverec


Rádce družiny

ctverec@skaut.cz

773 241 199

Vitek Pietropaolo


Podrádce družiny

vit.pietropaolo@gmail.com

778 034 244


VLCI (Čtvrtek 17.00 - 19.00)

Družinový pokřik:
Hurá, hurá zdarec!
Svojsík to je borec.
Šalinou často jezdíme,
pak se z kotlíku najíme.
Buď připraven, junáci vzhůru
a už jdeme na Bílou horu.

Kontakt na rádce

Jakub Dvořák - Dubínek


Rádce družiny

dubinek@skaut.cz

606 202 744

Mirek Havránek


Podrádce družiny

mihavranek007@gmail.com

774 501 304


Nahoru