Termíny družinových schůzek vlčat na šk. r. 2017/2018

V našem oddíle máme dvě družiny skautů (Rysi a Vlci) a dvě družiny vlčat. Schůzky vedou zkušení a kvalifikování rádci, kteří prošli kurzy zaměřené na výchovu a rozvoj dětí.

Družinové schůzky probíhají pravidelně jednou týdně na naší klubovně, dle rozpisu na této straně. V týdnu, kdy je oddílová schůzka, (probíha první středu v měsíci) se družinové schůzky nekonají.

Na každé schůzce probíhá bodování, kde se hodnotí, jestli máte všechny věci a jestli jste přišli včas na schůzku. Na konci měsíce se body sečtou a na oddílovce následující měsíc se vyhlásí celkové pořadí. Jaké věci na schůzku se nosí a na jakém místě jsi se vlastně umístil za uplynulý měsíc se dozvíš právě zde!


ČÁPI (Pondělí 17.00 - 19.00)

Jan Láník - Joker


Rádce Čápů

Jocker@skaut.cz

736 606 205

Natálie Klimková


Podrádkyně Čápů

natalieklimek@outlook.com

731 337 308

Družinový pokřik:
My jsme čapí družina,
příroda nám prospívá.
O práci zájem máme,
kde můžem tam pomáháme.
Hurá zdar, hurá zdar, hurá zdar!


KÁŇATA (Středa 17.00 - 19.00)

Matěj Kadlec


Rádce Káňat

kadlecm6@skaut.cz

775 083 666

Tom Sládek


Podrádce Káňat

tomas.sladek@skaut.cz

775 115 005

Pokřik:
Káňata jsme hou hou hou,
my jsme parta pod horou
Máme rádi přírodu,
zažíváme pohodu.


Nahoru